">

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar


Göz içi (intravitreal) implant uygulamaları ya da deksametazon intravitreal implant ile tedavi, tedavisi zor vitrektomize gözlerde, diyabetik maküler ödemde hem görme hem de damar sızıntısında istatistiksel ve klinik olarak anlamlı iyileşmelere yol açmıştır. Göz içi (intravitreal) implant uygulamaları, kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahiptir. 

Deksametazon intravitreal implantı (Ozurdex, Allergan) veya göz içi (intravitreal) implant uygulamaları, diyabetik maküler ödem (DME), retinal ven tıkanıklığı (RVO) ile ilişkili maküler ödem ve enfeksiyöz olmayan posterior üveit tedavisi için onaylanmıştır. İlaç birkaç ay boyunca sürekli ve güvenli bir dozda salınırken, yavaş yavaş suya ve karbondioksite ayrışan biyolojik olarak parçalanabilen bir polimer aracılığıyla güçlü bir kortikosteroid sağlar.

Kortikosteroidler, inflamatuar sitokinlerin aşağı regülasyonu, endotelyal adezyon molekülleri ve VEGF gibi büyüme faktörlerinin aşağı regülasyonu dahil olmak üzere geniş bir biyolojik etki spektrumuna sahiptir ve bu ilaç sınıfına sırasıyla antiinflamatuar, anti-vasküler geçirgenlik ve antianjiyogenik etkiler verir. Bu moleküler mekanizmalar, birçok vitreoretinal hastalıkta değişen derecelerde düzensizdir. 

Ozurdex Nedir?

Ozurdex, göze enjekte edilen bir implanttır. Deksametazon adı verilen bir anti-inflamatuar steroid ilaçtan oluşur. Uzun etkili bir implant ve özel olarak tasarlanmış bir aplikatör içinde bulunur. İmplant, doğrudan göze enjekte edilir. İlaç içeride yavaşça salınır. Aşağıdakilerle ilişkili makula ödemi nedeniyle görme bozukluğu olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır:

 • Gözün arkasından kan taşıyan damarların tıkanması
 • Gözünde yapay lens olan veya diğer tedavilerin işe yaramadığı veya uygun olmadığı hastalarda diyabetin neden olduğu kan damarlarında hasar

Makula ödemi, retinanın orta kısmı yani gözün arkasındaki ışık algılayan tabaka olan makulada şişliktir ve bu, kişinin görüşünün merkezi kısmını azaltabilir ve okuma ve araba kullanma gibi eylemleri etkileyebilir. Ozurdex, ayrıca gözün arkasında bulaşıcı olmayan üveiti olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır. Gözün orta tabakası olan üveanın iltihaplanmasına üveit denir.

Ozurdex, sadece reçete ile alınabilir ve intravitreal enjeksiyonlar (vitreus hümörü, gözdeki jöle benzeri sıvı içine enjeksiyonlar) konusunda deneyimli bir göz doktoru tarafından verilmelidir. Her implant, bir aplikatör içindedir ve 700 mikrogram aktif madde olan deksametazon içerir.

Hastalara bir seferde bir Ozurdex implantı doğrudan vitreus sıvısına enjekte edilir. Hastanın durumu düzelir ancak daha sonra kötüleşirse ve doktor hastanın daha fazla tedaviden fayda göreceğine inanırsa daha ileri tedaviler verilebilir. Görüşü düzelen ve daha iyi kalan hastalara artık implant uygulanmamalıdır. Görmesi kötüleşen ve Ozurdex tarafından iyileşmeyen hastalara da artık implant uygulanmamalıdır.

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulamaları Nedir?

Göz içi (intravitreal) implant uygulamaları ve deksametazon intravitreal implantının klinik uygulaması geniştir ve birçok çalışma, FDA onaylı endikasyonların ötesinde kullanımlar bildirmiştir. Katarakt cerrahisi sonrası makula ödemi, retina dekolmanı onarımı, epiretinal membran soyulması, radyasyon makülopatisi, retinitis pigmentosa ve anti VEGF ile kombinasyon halinde kullanımında etkinliği kanıtlanmıştır. Ozurdex, retina ven tıkanıklığı gibi durumlarda ve diyabette endikedir. Deksametazon iyi bilinen bir iltihap önleyici ilaçtır. 

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulamalarına Hangi Alan Bakıyor? 

Göz içi (intravitreal) implant uygulamaları veya deksametazon intravitreal implant, kontrollü ve öngörülebilir bir şekilde güvenli ve güçlü bir steroidin sürekli salınımını sağlayan etkili bir steroid uygulama sistemidir. Retinovasküler bozukluklar ve posterior üveit uygulamaları tedavi paradigmalarında önemli bir rol oynamıştır. Göz içi (intravitreal) implant uygulamaları ile göz cerrahisi ilgilenmektedir. 

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Diyabetik makula ödemi (DME) farklı alternatiflerle tedavi edilebilir, aralarında deksametazon intravitreal implant 0,7 mg (DEX 0,7) hem merkezi makula kalınlığını (CMT) hem de en iyi düzeltilmiş görme keskinliğini (EİDGK) iyileştirebileceğini göstermiştir. Bu çalışma, 6 aylık bir takip süresi boyunca diyabetik makula ödeminin farklı alt tiplerine sahip hastalarda intravitreal deksametazon implantı Ozurdex'in etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Ozurdex, klinik ortamında bir sağlık uzmanı tarafından hastanın gözüne verilir. Doktor, enjeksiyon yapmadan önce gözü uyuşturmak için bir ilaç kullanır. Bu ilaç verildikten sonra, gözdeki herhangi bir şişme, iltihaplanma veya artan basınç açısından hasta yakından izlenir. Ozurdex tedavisi ile görmenin hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olması daha olasıdır.

Ozurdex implantın enjekte edilmesi, tipik küçük çaplı intravitreal enjeksiyonlardan daha karmaşık bir prosedür olmasına rağmen, sütürsüz vitrektomiler için rutin olarak sklerotomiler oluşturan retina uzmanlarının sorumluluğundadır. İşlem klinik ortamında steril teknik kullanılarak gerçekleştirilir. Hasta,  implant uygulamasının yapıldığı aynı gün taburcu edilir.

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulamaları

Ozurdex implantları, göz içi (intravitreal) implant uygulamaları iltihabı tedavi etmek için kullanılan bir kortikosteroid olan deksametazon içerir. Göz içi deksametazon göze enjekte edilir. Ozurdex, gözlerdeki belirli kan damarlarında tıkanıklık olduğunda oluşabilecek şişmeyi tedavi etmek için bir sağlık uzmanı tarafından göze enjekte edilen eriyen bir implanttır. Ozurdex ayrıca, arka üveit  yani gözün arka kısmını etkileyen iltihaplanma tedavisinde de kullanılır.

Hastanın deksametazon alerjisi varsa veya aşağıdaki durumlarda Ozurdex ile tedavi edilemez:


 • Gözün içinde veya çevresinde bir enfeksiyon
 • Glokom
 • Göz merceğini yırtan ya da yaralayan göz ülseri
 • Ameliyat veya travma öyküsü

Göz İçi (intravitreal) İmplant Uygulamalarının Avantajları Nelerdir? 

Deksametazon intravitreal implant ve iki fluosinolon asetonid implantın tümü, sürekli salimli cihazlardır, ancak etki süreleri farklıdır. Fluosinolon implantları 3 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Önemli ölçüde daha az enjeksiyon gerekir, ancak implant yerleştirildikten sonra göz, potansiyel olarak 3 yıllık steroid maruziyetine ve buna eşlik eden GİB komplikasyonlarına kendisini adamıştır. 

Öte yandan, deksametazon intravitreal implant veya göz içi (intravitreal) implant uygulamaları başlangıçta 6 ay sürecek şekilde tasarlanmış olsa da, dirençli ödem deneyimine dayanarak genellikle 3 ila 4 ay boyunca klinik olarak anlamlı etkiler sağlar. Daha fazla enjeksiyon gerektirmenin dezavantajı, GİB sorunlarını yönetirken bir avantaj haline gelir, çünkü steroid etkileri daha çabuk azalır.

Klinik çalışmalarda, ciddi retina rahatsızlığı olan hastaların %20 ila %30'u, tedaviyi takip eden ilk 2 ay içinde etkinin başlamasıyla en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde bir iyileşme yaşamıştır. Bu implantın güvenlik profili klinik verilere göre olumludur. 

Göz İçi (intravitreal) İlaç Uygulamaları Sonrası Süreç 

Ozurdex (deksametazon) intravitreal implant, gözlerdeki belirli kan damarlarında tıkanıklık olduğunda oluşabilecek şişliği tedavi etmek için göze enjekte edilen bir steroiddir. Ozurdex, ayrıca gözün arka segmentini etkileyen enfeksiyöz olmayan üveiti tedavi etmek için kullanılır. Ozurdex'in yaygın yan etkileri şunlardır:

 • Bulanık görme
 • Göz iltihabı
 • Artan göz basıncı
 • Retina dekolmanları

Ozurdex'in aşağıdakileri içeren ciddi bir yan etkisi varsa doktora başvurulması gerekmektedir. 

 • Göz ağrısı
 • Işıkların etrafında haleler görmek
 • Göz kızarıklığı
 • Gözlerde ışığa duyarlılığın artması
 • Görme değişiklikleri

Ozurdex, halihazırda sahip olunan veya yakın zamanda geçirilen bir göz enfeksiyonunu kötüleştirebilir veya yeniden etkinleştirebilir. Buna, gözlerin herpes enfeksiyonu da dahildir. İlaç, altı aya kadar göz içinde yavaşça salınır. Görmeyi iyileştirmek veya kötüleşmesini önlemek için kullanılır. Bu, üç yılda veya altı ayda bir tekrarlanabilir. Yaklaşık 5 hastadan 4'ü Ozurdex'in tekrarına ihtiyaç duyar. 


Kaynakça:

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intravitreal-implant

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}