">

Kıl Dönmesi Ameliyatı (Pilonidal Sinüs) Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

Kıl dönmesi, bilhassa erkeklerde daha çok görülür ve tedavi edilmediği takdirde günlük hayatı olumsuz olarak etkiler. Çoğunlukla berber ve hayvan bakıcılığı benzeri meslek gruplarında rastlanır. Kıl dönmesi ameliyatı tıbbi literatürde pilonidal sinüs olarak geçer. Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde sıklıkla gerçekleştirilen güvenli bir operasyondur. Kıl dönmesinden mustarip olan hastalar, ivedilikle hekime başvurarak bu sorunu çözümleyebilir. 

Kıl Dönmesi Nedir?

Kıl dönmesi olarak bilinen pilonidal sinüs, anüsün yaklaşık olarak 4 santimetre kadar üzerinde sakrokoksigeal adlı bölgenin intergluteal katlantısında oluşan küçük açıklık ile meydana gelir. Derinin alt tabakasında kılın penetre olmasıyla hastada rahatsızlık hissine yol açar. Kıl dönmesi, rüptürün yanı sıra kronisite, rekürrens ve enfeksiyona yol açar. 15 – 35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha sık görülse de her yaşta gözlemlenebilmektedir.

Pilonidal sinüs, erkeklerde kadınlara oranla 3 – 4 kat sıklıkla oluşur. Dolayısıyla genç erişkin erkek hastalığı şeklinde de nitelendirilir. Sakrokoksigeal bölgede sinüs ağızlarının meydana gelmesi, ilk aşamadır. Buradaki sinüs ağızlarından içeriye giren kıl, deri altına (dermise) doğru ilerler. Deri altına bakteri de girdiğinde akut apse gelişimi başlar. Bu noktada derinin amacı apseyi dışarı atmaktır, bu sebeple cilt içerisinde yeni tüneller açabilen rahatsızlık, gittikçe daha çok yayılır. 

Kıl Dönmesi Hangi Alan Bakıyor?

Kıl dönmesi (Plonidal sinüs) kuyruk sokumunda kese benzeri görüntüye sebep olduğu için hastalar bazen problemi sivilce olarak niteler ve yanlış doktora gider. Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) ve teşhisi genel cerrahi alanı tarafından yapılmaktadır. Bu sorundan mustarip olan kişiler genel cerrahi uzmanına başvurur. Hekim, öncelikle hastanın şikayetlerini dinler ve daha sonra fiziksel muayeneyi gerçekleştirerek tanı koyar. Kıl dönmesinin tedavisi cerrahi yöntemlerdir, diğer metotlar etkisiz kalmaktadır.

Genel cerrahi son derece geniş bir tıp birimidir. Kalınbağırsağın son bölümü olan rektum ile anüs (makat) bölgesi rahatsızlıklarında genel cerrahinin dallarından biri olan proktoloji uzmanları tercih edilmelidir. Ülkemizde proktoloji ana değil yan birim olarak hizmet eder. Bu nedenle hastanelerde genel cerrahiye başvurmak yeterli olacaktır. 

Kıl Dönmesi Ameliyatı (Pilonidal Sinüs) Nedir?

Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) için en doğru metot, hastalığın evresi, yaygınlığı, yerleşim yeri, hastanın durumu, yaşı ve kronik rahatsızlıkları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak genel cerrahi uzmanı tarafından belirlenir. Bölgede apse mevcut ise öncelikle apse drenaj edilir. Kıl dönmesinin türlerine bağlı olarak operasyon metotları da değişir. Akut inflame sinüs söz konusu ise drenaj ve basit insizyon yeterli olur. Standart tedavide total eksizyon yapılır ve yara açık ya da kapalı bırakılır. Bu yöntemler aşağıda açıklandığı gibidir: 

1. Eksizyon + primer iyileşmeye bırakmak: Eksizyon, cerrahide bir dokunun kesilip vücuttan tamamen ya da kısmen çıkarılmasını ifade eder. Bu teknik, kıl dönme dokusu çok geniş değilse yaygın bir şekilde tercih edilir. Cerrah, hastalıklı dokuyu sağlam sınırlar ile çıkarır ve bölgedeki problem primer olarak iyileşir. 

2. Eksizyon + açık teknik (sekonder iyileşmeye bırakmak): Bu yöntemde yara kapatılmaz, açık bırakılarak iyileşmesi kendiliğinden iyileşmesi beklenir. İyileşme süresi daha uzun olsa da uzun vadede yeniden hastalığın meydana gelme riski son derece düşüktür. Aynı zamanda komplikasyon ihtimali de daha azdır.

3. Eksizyon + flep kaydırma: Diğerleri ile kıyaslandığında daha uzun süren bu operasyon aynı zamanda daha karmaşıktır. Bununla birlikte iyileşme büyük bir hızla gerçekleşir ve hasta kısa sürede eski haline döner. Pilonidal sinüsün tekrardan meydana gelme riski fazladır.

Kıl Dönmesi Ameliyatı (Pilonidal Sinüs) Nasıl Yapılır?

Bascom yöntemi (Sinusektomi): Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) lokal ya da genel anestezi ile gerçekleştirilir. Kuyruk sokumunun ortasından kesi atılır ve bu sayede sinüslere erişim sağlanır. Cerrah, sinüs içeriğini temizleyip kazır ve ardından her bir sinüs ağzını tek tek çıkarıp diker. Bascom yöntemi (sinusektomi) için temel amaç alt kısımda yer alan sağlam dokuyu rahatsız etmeden sadece sinüsleri çıkarmaktır. Operasyonun ardından hızlı bir iyileşme süreci yaşanır. Pansuman işlemleri de son derece kolaydır. Komplike vakalar için tercih edilmez. 

Rejenerasyon yöntemi: Operasyonun amacı hastalıklı dokuyu çıkarmaktır. Cerrah, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde müdahale etmez. Kılların, deriye geçmesine sebebiyet veren anormal ve hastalıklı doku bölgeden uzaklaştırılır, onun yerine sağlıklı ve dirençli bir doku oluşması hedeflenir. Pilonidal sinüsün yeniden oluşma riski, diğer yöntemler ile kıyaslandığında çok azdır. 

Kıl Dönmesi Ameliyatı (Pilonidal Sinüs)

Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) olmak üzere hastada meydana gelen belirtiler arasında kuyruk sokumu bölgesinde ağrı, akıntı ve şişlik yer alır. Kıl dönmesinin neden olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte kuyruk sokumunda pamukçuk ve kıl benzeri küçük parçacıkların birikip deri altına geçmesi ile olduğu gözlemlenmiştir. Bakteriler, kıl ve pamukçukları takip ederek cilt altına geçer. Akabinde bölgede apse meydana gelir. 

Kuyruk sokumundaki kıl miktarının fazla ve sık olması, kılların dökülme eğilimlerinin yüksekliği, kuyruk sokumunun derin ve dar bir yapıya sahip olması, kişinin hijyenine yeteri miktarda özen göstermemesi, pişik ve sık terleme nedeni ile bakteri üremesine elverişli bir cilde sahip olması, makat yakınlarında yara izi ya da çatlak bulunması, sürekli olarak oturma pozisyonunda olmak ya da çalışmak kıl dönmesinin risk faktörleri arasında yer alır. 

Kıl Dönmesi Ameliyatının (Pilonidal Sinüs) Avantajları Nelerdir?

Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) hastanın günlük hayatını kritik ölçüde etkileyen rahatsızlığa son verir. Operasyon öncesinde otururken dahi ağrı yapan bölgedeki apsenin temizlenmesi, hastanın normal düzenine dönmesine olanak tanır. Yaygın olarak gerçekleştirilen ameliyatın pansuman ve bakım süreci kolaydır. Bu sayede hastanın toparlanma süresi de azalır. 

Başarılı bir kıl dönmesi ameliyatının ardından kuyruk sokumu bölgesinde pilonidal sinüsün tekrarlama riski yüzde 3 ila yüzde 50 arasında değişir. Hekimin yetkinliği, kullandığı yöntemler ve hastanın hassasiyeti ile dikkat edildiği takdirde risk, büyük ölçüde azaltılabilir.

Kıl Dönmesi Ameliyatı (Pilonidal Sinüs) Sonrası Süreç

Kıl dönmesi ameliyatı (Pilonidal Sinüs) ardından iyileşme süreci, apsenin büyüklüğüne, eskize edilen doku miktarına, hastanın iyileşme kabiliyetine ve gösterdiği özene bağlı olarak değişse de çoğunlukla hastalar, ilk gün sıradan hayatına geri dönebilir. Duruma bağlı olarak hekim pansuman ve kontroller için hastayı yeniden çağırır. Ameliyat sonrasında (post pertaif) ağrı şiddetli olmaz, kıl dönmesinin yeniden olup olmayacağı operasyonda kullanılan metotlara göre değişir.

Dikiş izleri bölgede mevcudiyetini korur, duruma göre büyük ya da küçük olabilir. Rejenerasyon yönteminde iz, son derece ufaktır ve belli dahi olmaz. Hasta, kıl dönmesinin nüksetmesini önlemek üzere kişisel temizliğine dikkat etmelidir. Kuyruk sokumu bölgesinde pişik oluşmaması, aşırı miktarda terleme olmaması sağlanmalı ve kuru tutulmalıdır. Kuyruk sokumu bölgesinde aşırı miktarda kıl olduğu takdirde lazer epilasyon tercih edilebilir. 

Her duşta kuyruk sokumu bölgesi özenli bir şekilde temizlenmelidir. Terlemeyi önlemek üzere pamuk oranı yüksek çamaşırlar kullanılabilir. Hekim tarafından verilen ilaç ve kremler eksiksiz olarak kullanılmalı, muayene tarihleri atlanmamalıdır. 


Kaynakça:

https://www.nhs.uk/conditions/pilonidal-sinus/

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}