">

Posterior Uretral Valv Rezeksiyonu Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

Posterior uretral valv rezeksiyonu, erkeklerde uygulanan bir sağlık müdahalesi olarak değerlendirilmektedir. Erkeklerin boşaltım sisteminin basit bir tabirle içi boş bir borudan gerçekleştiğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ancak doğumsal anlamda idrarın akışını engelleyecek bir valvin oluşması, posterior üretral valv, yani PUV olarak adlandırılmaktadır.

Bahsi geçen bu dokunun idrar borusunu tamamen tıkaması dahi söz konusu olabilmektedir. Özellikle doğum gerçekleştikten birkaç saat sonra idrarın çıkmaması ve buna bağlı olarak böbrek yetmezliğinin görülmesi, akıllara PUV durumunun gelmesine neden olmaktadır.

Tamamen tıkanmanın yanı sıra kısmen tıkanan idrar borusu ise ileri yaşlarda ortaya belli başlı sorunların çıkmasına yol açmaktadır. Örneğin böbrek odacıkları ile idrar kanallarının idrar sebebiyle şişmesi ve buna takiben işeme zorluğu gibi sorunlar kendini göstermektedir. Endoskopik işlem sayesinde valvin kesilmesi ise sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Posterior Uretral Valv Nedir?

Yukarıda kısmen açıklanan bu sorun hakkında posterior üretral valv nedir sorusu da merak edilen bir diğer içerik olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle erkeklerin yaşadığı bu sağlık sorunu, doğrudan boşaltım sistemi ile alakalıdır. Doğumsal olarak işeme zorluğunun görülmesi veya idrarın dışarı çıkmaması gibi durumlarda valvin oluştuğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Dokunun valv şeklini alması, bu sağlık sorununa adını vermekte ve tıp dilinde de bu şekilde tabir edilmektedir. Gerekli testlerin ve muayenelerin yapılmasının ardından basit bir cerrahi müdahale ile birlikte bahsi geçen bu dokunun kesilmesi mümkündür. Ancak alanında uzman bir doktorun konuyla ilgilenmesi çok daha sağlıklı olacaktır.

Aynı zamanda bu hastalık, erken dönemde teşhis edilmediği ve tedavisinin yapılmadığı takdirde boşaltım sisteminde görülebilecek diğer sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. böbrek yetmezliği başta olmak üzere mesane tembelliği gibi sıralanabilecek bu hastalıkları yaşamamak adına alanında uzman doktorlar ile iletişime geçerek gerekli tedavi yöntemlerinden yararlanmanız önerilmektedir.

Posterior Uretral Valv Hangi Alan Bakıyor?

Posterior uretral valv rezeksiyonu ile alakalı olarak bahsi geçen rahatsızlığın hangi bölümde incelendiği ve tedavi edildiği gibi sorular da öncelikli olarak ele alınmaktadır. Doğumdan hemen birkaç saat sonra fark edilebilen bu durum, çocuklarda ve bebeklerde görülmesi kapsamında çocuk birimlerinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Doğumdan sonra veya doğumun üzerinden biraz zaman geçmesi durumunda sizlerin bu durumu fark etmesi, hangi alanın bu hastalığı tedavi ettiği araştırılmaktadır. Çocuk ürolojisi ve cerrahisi bölümlerini ziyaret ederek çocuğunuzda işeme zorluğu veya idrarın dışarı çıkmaması gibi sorunların var olduğunu belirtmeniz yeterli olacaktır. Bu bilgiler kapsamında alanında uzman olan hekimler, durumu yakından takip edecek ve tedavi sürecini başlatacaktır.

Posterior Uretral Valv Ameliyatı Nedir?

Tahmin edebileceğiniz gibi insan sağlığını tehdit eden birçok sorun, ameliyat yöntemi ile uzaklaştırılmakta ve kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Söz konusu yukarıda birçok durumu ile açıklanan posterior uretral valv rezeksiyonu olduğunda da bu alanda uygulanan ameliyatın tam olarak ne olduğu merak edilmektedir.

Genellikle kapalı yöntemin tercih edildiği bu sağlık sorununda endoskopik olarak görüntüleme tekniği kullanılmaktadır. Ancak pipi deliğinin beklenildiği kadar açılmaması veya sistoskopinin bu delikten girmemesi halinde açık ameliyatın yapılması uygun görülmektedir. 

Posterior uretral valv ameliyatı, genel anestezi altında gerçekleştirilen ve vezikostomi açılması yapılan bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Bahsi geçen bu ameliyat yöntemi, mesane yapısı bozuk olan veya pipi deliği elverişsiz olan çocuklarda uygulanmaktadır. Bu ve daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız hastalığın tedavisinde etkili olan ve alanında uzman olan doktorlar ile iletişim kurabilirsiniz.

Posterior Uretral Valv Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Endoskopik muayenenin gerçekleşmesinin ardından erkek çocuklarda görülen bu hastalık ile alakalı olarak posterior uretral valv ameliyatı nasıl yapılır sorusu da tüm detayları ile ele alınmaktadır. Uzmanlar tarafından asıl önerilen erken dönemde müdahale edilmesi ve kapalı yöntemle bu valvin kesilmesi işlemidir. Ancak geç dönemde fark edilmesi veya kapalı yöntemin işe yaramaması halinde açık ameliyat yapılmaktadır.

Açık ameliyata karar verilmesi ile birlikte mesane cilde ağızlaştırılır ve idrarın böbreklerde ve mesanede uyguladığı basınç ortadan kaldırılır. Daha sonra açılan bölgede aynı kesme işlemi uygulanır. Açık ameliyatın yapılabilmesi ve sonucun başarılı olabilmesi için genel anestezi altında uygulanması tavsiye edilmektedir.

Posterior uretral valv rezeksiyonu ile alakalı olarak asıl takibin çocuk nefroloji tarafından yapılması ve mümkünse idrar testinin zamanı geldiğinde uygulanması da önerilen işlemlerden birisidir. Böylece ameliyatın ardından sorunun çözülüp çözülmediği rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Mikrocerrahi İle Posterior Uretral Valv Ameliyatı

Küçük erkek çocuklarda doğumsal olarak meydana gelen posterior uretral valv sorunu, beraberinde nasıl tedavi yöntemleri ile çözülebildiği de merak edilen bir diğer içerik olarak görülmektedir. Mikrocerrahi ile posterior uretral valv ameliyatı, beklenen bir çözüm gibi görünse de bahsi geçen cerrahi müdahale yöntemi bu hastalığın tedavisinde kullanılmamaktadır.

Mikrocerrahi yerine uygulanan birden fazla çözüm yönteminin olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin posterior uretral valv tedavisinde tercih edilen başlıca yöntemler, aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

  • Antibiyotik tedavisi
  • Valf ablasyonu
  • Vezikostomi

Sıralanan bu yöntemlerin her biri farklı şekillerde uygulanıyor olsa da hepsi bahsi geçen sağlık sorununun en kısa zamanda tedavi edilebilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Tabi bu yöntemleri uygulaması gereken kişi ise alanında uzman olan doktorlardır.

Mikrocerrahi İle Posterior Uretral Valv Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Posterior uretral valv rezeksiyonu, küçük erkek çocukları ve ailelerini ilgilendiren bir konu olarak ele alınmaktadır. Bu hastalığın tedavi edilebilmesi amacıyla önerilen yöntemlerden biri mikrocerrahi olsa da bahsi geçen bu yöntem yerine daha farklı seçenekler kullanılmaktadır. Bu noktada kullanılan yöntemlerin sağladığı avantajlara göz atmanız tavsiye edilmektedir.

Bir önceki başlıkta sıralanan tedavi yöntemlerinin uygulanması ve başarılı sonuçların elde edilmesi ile birlikte çocuklarda meydana gelen işeme sorunu, en kısa zamanda çözülebilmektedir. Erken dönemde teşhis edilmesi ve müdahale edilmesi, başarı oranını artıran detaylar arasında yer almaktadır. 

Alanında uzman doktorlar ile görüşerek uygulanabilecek yöntemleri ve ne gibi avantajlardan yararlanabileceğiniz öğrenebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun tedavi olmasını ve aynı zamanda avantajlardan yararlanmasını sağlayan tedavi yöntemi uygulanarak en kısa zamanda posterior uretral valv olarak adlandırılan idrar yolları problemi çözüme kavuşmuş olacaktır.

Mikrocerrahi ile Posterior Uretral Valv Ameliyatı Sonrası Süreç

Yukarıda detaylı bir şekilde ele alınan sağlık sorunu, aynı zamanda beraberinde ameliyat sonrası sürecin nasıl olduğunun da merak edilmesine neden olmaktadır. Bu noktada aileler mikrocerrahi ile posterior uretral valv ameliyatı sonrası gibi başlıklardan yararlanarak nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi edinmektedir.

Ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının ardından iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere muhakkak doktor kontrolünde uyulması tavsiye edilmektedir. İyileşme sürecinin sonra ermesinden sonra çocuklara tuvalet eğitimi verilmeli ve beraberinde kullanılması gereken diğer ilaçların kullanılması gerekmektedir. 

Bahsi geçen ameliyatın ardından görülmesi en muhtemel komplikasyon ise tekrar ameliyata ihtiyaç duyulmasıdır. Tıp dilinde perdenin yeniden kapanması şeklinde tanımlanan bu durum, ikinci bir ameliyatın yapılmasını gerektirmektedir. Yine tedavi sırasında bir değil birden fazla ameliyatın yapılması da görülebilecek işlemler arasında yer almaktadır.

Son olarak posterior uretral valv sorununun görüldüğü çocuklarda erken dönemde teşhis oldukça önem taşımaktadır. Zira geç kalınmış tedavilerde böbrek yetmezliği, mesane tembelliği gibi birden fazla sağlık sorununun görülmesi muhtemeldir. Bu tarz problemleri sürekli yaşamamak ve hastalığın bir an önce tedavi edilmesini sağlamak için alanında uzman hekimler ile iletişime geçmelisiniz.


Kaynakça:

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17781-posterior-urethral-valves

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}