Robot ile KBB ameliyatları, elektromekanik destekli cerrahiler arasında yer almaktadır. Robot ile yapılan KBB ameliyatlarımdaki yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görselleştirme ile hassas ince motor hareketleri, cerraha daha fazla verimlilik ve hassasiyet sağlamaktadır. Robotik cerrahi, insan elinin fizyolojik titremesine tabi değildir ve yetenek sağlamaktadır. Robot ile KBB ameliyatları, anatomik sınırlarda etkili cerrahi yapmayı mümkün kılmaktadır.

  

Da Vinci robotik cerrahi de denilen bu ameliyatlar, hastalar için oldukça güvenlidir. Etkili bir cerrahi sonrasında hasta, konforlu bir döneme ve kısa sürede sosyal yaşama dönme olanağına sahip olmaktadır. Bu ameliyatlar, çok sayıda sınırlı erişime sahip anatomik bölgelere, dar anatomik boşluklara, kulak burun boğaz ve boyun bölgesine kolayca uyarlanabilmektedir. 


Robotik Cerrahi Nedir?


Robotik cerrahi, bir kamerayı ve aletleri tutan özel kollar, bir konsol ve büyütülmüş bir ekran içeren Da Vinci cerrahi sistemini kullanmaktadır. Robotik cerrahi, NASA astronotları için onlar uzaydayken, dünyadaki cerrahlarca, meydana gelebilecek bir kaza veya hastalık durumları karşısında ameliyat edilebilmeleri için geliştirilmiştir. 


Bu cerrahi teknolojide hasta ile cerrah arasında bir elektromekanik cihaz bulunur ve bu cihaz, bilgisayar yardımlı bir cihazdır. Bu uzaktan cerrahi uygulamasında ameliyatı yine cerrah yapar ve cerrahi robot, sadece yardımcı alettir. 


Robot ile KBB Ameliyatları Nedir?


Robotik sistemlerin insan yaşamına motive edilmesi ve insan yaşamında ortaya çıkışı, başlangıçta tehlikeli endüstriyel ortamlarda konuşlandırılmalarıyla olmuştur. Daha sonra, robotik teknolojiler tıpta uygulanan bir bilgisayar teknolojisi olarak gelişmiştir. Günümüzde cerrahi robotlar, dünyanın önemli bir bölümünü işgal etmektedir. 

KBB prosedürünün standardizasyonu ve iyileştirilmesi ile ilgili ilk adımlar, 2003 yılında atılmıştır. Da Vinci cerrahi sistemi kullanılarak, kulak burun boğazda ilk ameliyat bir domuzda yapılmıştır. Robot ile KBB ameliyatları, günümüzde genellikle aşağıdaki hastalıklar için kullanılmaktadır. 

 • Yumuşak damak, yutak, yanak, geniz bölgesindeki hem iyi hem de kötü huylu tümörler
 • İyi ve kötü huylu bademcik tümörleri
 • İyi ve kötü huylu dil kökü tümörleri
 • Gırtlakla ilgili kistler, kanser, iyi huylu ve kötü huylu tümörler
 • Uyku apnesi sendromu
 • Horlama

Robotik cerrahinin rolü, tiroid cerrahisi ve orofarenks ve supraglottik transoral robotik cerrahiden (TORS) diğer alanlara doğru genişlemiştir. Cerrahlar, glottik kanser için lazerleri Da Vinci robotuna uyarlayarak ve transoral total larenjektomi gerçekleştirmek için transoral supraglottik larenjektomi ve hipofarinjektomi açısından mevcut teknikleri birleştirerek TORS'un sınırlarını geliştirmişlerdir. 


Robot ile KBB Ameliyatlarına Hangi Alan Bakıyor?


Robotik teknolojiler, süregelen ilerleme ile insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş ve tıbbi cihazlar da artan popülerlik sayesinde bundan payını almıştır. Robotik cerrahi en önde gelen yenilikçilerden birisidir. Robot ile KBB ameliyatları ile kulak, burun, boğaz ve boyunda ortaya çıkan rahatsızlıkların teşhis edilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmış bir sağlık alanı Otorinolarengoloji bölümü bakmaktadır.  

Robot ile KBB Ameliyatları


Baş ve boyun patolojilerinin tedavisi için robotik cerrahi, on yıldan fazla bir süredir uygulanmaktadır. O zamandan beri, kulak burun boğazda transoral robotik cerrahi (TORS) ve robotik cerrahi alanında hızlı bir gelişme olmuştur. TORS, hem malign hem de iyi huylu orofaringeal, hipofaringeal ve laringeal hastalıkların tedavisinde bir araç olarak ortaya çıkmıştır. 

TORS ayrıca orofaringeal skuamöz hücreli karsinomun tedavisini iyileştirmeyi amaçlayan, devam eden klinik çalışmaların kritik bir bileşenidir. Ayrıca obstrüktif uyku apnesi, tiroid ve paratiroid hastalıkları ve kafa tabanı patolojilerinin tedavisine kadar genişlemiştir. 

Da Vinci robotik sistemini kullanan transoral robotik cerrahi, KBB, baş ve boyun cerrahisinde minimal invaziv cerrahi (MIS) için yeni bir dönem başlatmıştır. Robotik cerrahiyi geliştirmedeki tarihsel adımların farkında olmak ve bu alandaki mevcut uygulamayı anlamak, hayal gücünü cerrahi robotiklerin geleceğine açmaya yardımcı olabilir.

Robotik cerrahinin kafa tabanı cerrahisine uygulanması, mantıklı bir adımdır çünkü dürbün görme ve mafsallı aletler, normal sinüs anatomisini ve fonksiyonunu daha az bozarak lateral erişimi potansiyel olarak iyileştirebilmekte ve ayrıca iki cerraha olan ihtiyacı ortadan kaldırabilmektedir.

Cerrahlar, robotik tiroidektomi ve TORS konusunda daha ustalaştıkça robotik baş ve boyun cerrahisinde birçok ilerleme olmuştur. Geleneksel baş ve boyun cerrahisine kozmetik yaklaşımlar, robotik yardımla daha yaygın hale gelebilir ve yeni robotik teknolojiler, robotik cerrahinin kafa tabanı ve glottise uygulanabilirliğini artırabilir.

Robot ile KBB Ameliyatları Nasıl Yapılır?


Kulak, burun ve boğaz sorunlarının cerrahisinde 10 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan robotik cerrahi tekniği ile veya Da Vinci cerrahi teknolojisi ile yapılan KBB ameliyatları, ciltte herhangi bir kesik yapılmadan ağız boşluğundan girilerek yapılır. Bu yüzden bu cerrahi yöntemi “ağız yoluyla” anlamına gelen “Transoral Robotik Cerrahi” olarak tanımlanmaktadır. 

Robot ile KBB ameliyatları, robot kollarına bağlı enstrümanlar sayesinde yapılır. Bu ameliyatların gerçekleştirilmesinde, hassas kumanda sistemleri kullanılır. Robotun kollarına, insan elinin sahip olmadığı hassasiyet ile beceriye sahip ve aynı zamanda diğer robotik cerrahilere nazaran, daha ince ve küçük enstrümanlar takılır. Ameliyatların gerçekleştirilmesi, 16 kez büyütülmüş ve üç boyutlu endoskopik görüntü altında olur. 

Da Vinci robotu, sinir ve damar yapısına zarar vermemektedir. Çünkü insan eline göre daha fazla hareket açısına sahiptir ve titreme riskini ortadan kaldırmaktadır. Sağlam doku ve fonksiyonların korunması, minimal invaziv cerrahi operasyonları gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde, kollara lazer başlıkları da takılabilmektedir. 

Robot ile KBB Ameliyatları Avantajları Nelerdir?


Robotik teknolojisindeki son gelişmeler, minimal invaziv yaklaşımlar kullanılarak daha karmaşık cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Daha az invaziv ve daha kesin olduğu için robotik cerrahi, geleneksel açık cerrahi ile karşılaştırıldığında hastaya çeşitli faydalar sunar. 

Robotik yardımlı ameliyat olmanın birçok faydası vardır. Robotik destekli bir ameliyat, hastaya doğrudan fayda sağlar ve cerrahın ameliyat alanının oldukça büyütülmüş, yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü görmesi, daha kesin bir ameliyata yol açar.

Operasyon alanının 3 boyutlu görselleştirilmesi ve büyütülmesi, alan derinliğini ve diseksiyon sırasında doku düzlemlerinin netliğini arttırır. Bu, doku tiplerini ayırt etmede de yardımcı olabilir. Robot ile KBB ameliyatları avantajları şunları içermektedir:

 • Daha az ağrı hissi
 • Daha düşük enfeksiyon riski
 • Kesi yeri olmaması
 • Cerrahın ameliyat edilen bölgeye daha iyi erişmesi
 • Hastanede kalış süresinin daha kısa olması
 • Daha az kan kaybından dolayı kan nakil ihtiyacının azalması
 • Daha hızlı kurtarma süreleri
 • Cerrahın daha geniş hareket alanına ve el becerisine sahipliği
 • Boğaz delik açılmasına gereksinim duyulmaması
 • Daha hızlı iyileşme süreci
 • Cerrahın daha iyi görselleştirmesi 
 • Günlük rutine daha hızlı dönüş

Robot ile KBB Ameliyatları Sonrası Süreç 


Robot ile KBB ameliyatları, ağız yolundan yapıldığı için ciltte herhangi bir kesi olmaz ve robot ile KBB ameliyatları sonrası süreç, özellikle iyileşme süreci açısından oldukça rahattır.  İyileşme sürecinin çok hızlı olduğu bu operasyonlarda kesi olmadığından enfeksiyon riski de çok düşüktür. TORS geleneksel transservikal yaklaşıma alternatif olarak tedavi sonrası retrofaringeal nodların rezeksiyonunda faydalı olabilmektedir. 

Hastaların hastanede kalış süresinin de kısaltan bu ameliyatların ardından hastalar,  kısa sürede normal konuşma ve beslenme rutinine dönmektedir. Yine de her hastanın farklı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve iyileşme süreci, doktor ile görüşülmelidir. Genelde hastalar bir ila iki gece hastanede kalıp sonra evlerine dönebilmektedir.  


Kaynakça:

https://www.northwell.edu/robotic-surgery/find-care/treatments/ent-robotic-surgery

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}