">

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

Telle işaretleme yardımıyla biyopsi meme kanserini tedavi etmek üzere kullanılan etkili bir yöntemdir. Teknik sayesinde doku, olması gerektiği gibi doğru yerden ve yeterli büyüklükte örneklenebilir. Hastadan fazla doku çıkartılmaması için büyük avantaj sağlar. Kanserli dokunun tespiti ve işaretlenmesi için etkin bir şekilde biyopsi yapılması hayati şekilde önem taşır. Adından da anlaşılacağı üzere hastanın memesine uzman tarafından tel yerleştirilir. 

Telle işaretleme yardımıyla biyopsi gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde Türkiye’de çok sayıda hastanede gerçekleştirilir. Buna ek olarak cihazların gelişmesi, hastanın hiçbir komplikasyon yaşamadan süreci tamamlanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu yöntem, cerrahlar için büyük kolaylık sağlar. Telle işaretleme yardımıyla biyopsinin hasta için ideal olup olmadığına hekim karar verir. Verilecek karar, meme kanserinin evresi, kanserli dokunun durumu ve hastaya dair ayrıntılara göre belirlenir.

Biyopsi Nedir?

Biyopsi tanı amacı ile vücudun değişen bölgelerinden hücre ya da doku alma işlemine verilen isimdir. Çıkarılan doku, mikroskop başta olmak üzere farklı tetkikler kullanılarak hastalık şüphesine bağlı olarak incelenir. Biyopsinin tarihi son derece eskiye, on birinci yüzyıla dayanır. Günümüzde, modern tıp sayesinde biyopsi yapmak ve dokuyu teşhis etmek bir hayli kolaylaşmıştır. Bilhassa kanser teşhisinde biyopsi işlemleri, epey kritiktir ve büyük bir dikkatle gerçekleştirilir. 

Bunlara ek olarak hekim, vücudun belirli bir bölgesi ile alakalı şüphe duyuyorsa mevzu bahis dokuyu çıkarmak için de biyopsi kullanabilir. Dolayısıyla biyopsi sanılanın aksine sadece tanı için değil aynı zamanda tedavi için de tercih edilir. Biyopsi süreci, hastalığın yayılmasına ya da kötü şekilde seyretmesine asla neden olmaz. Teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte yalnızca iğneler yardımı ile dahi biyopsi yapılabilir, açık cerrahi yöntemlerinin kullanılması zorunlu değildir. 

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi Hangi Alan Bakıyor?

Telle işaretleme yardımıyla biyopsi radyoloji bölümünde gerçekleştirilir. Çünkü hasta MR, mamografi ya da ultrason gibi yöntemler kullanılarak detaylı şekilde görüntülenmelidir. Aksi halde istenmeyen bir doku, çıkarılabilir. Radyoloji uzmanı biyopsiyi tamamladıktan sonra devreye meme cerrahı girer. Bazı durumlarda genel cerrahi bölümünden de yardım alınabilir. Doğru bölgenin çıkarılması son derece önemlidir, bu nedenle mamografi ayrıntılı olarak mutlaka incelenir. 

Meme cerrahisi alanında yetkinliğe sahip olan genel cerrahi uzmanları, biyopsi sürecinin maksimum verimlilik ile tamamlanması için yakından takip edebilir. Biyopsi konusunda radyoloji bölümünün görevi her daim son derece kapsamlıdır. Ancak ameliyat, operatör doktor tarafından gerçekleştirilir bu yüzden de telle işaretleme yardımıyla biyopsi hususunda birden çok bölümün iş birliği yapması kaçınılmaz olarak nitelendirilebilir.

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi Nedir?

Telle işaretleme yardımıyla biyopsinin kullanım amacı şüpheli hücre ya da dokunun vücuttan çıkarılmasını sağlamaktır. Tel, şüpheli dokuya tutunacak üzere kancalı bir yapıya sahiptir. Bu sayede tüm bu süreçte sıkıca tutunduğu dokuda kalır ve hareket etmez. Ancak yine de hastanın özellikle kollarını ya da gövdesini çok hareket ettirmemesi veya yanlışlıkla da olsa teli çekmemeye dikkat etmesi epey yararlı olacaktır. 

Bu biyopsi yöntemi, meme kanseri için yapılan muayenede ele gelmese ve yeri dışardan tam olarak saptanamasa dahi görüntüleme tekniklerinde şüpheli bulunan ve alınmasına kanaat edilen dokunun vücuttan çıkarılmasını sağlar. Tel, dokuya tutunduktan sonra hasta, ameliyata gönderilir. Cerrah, operasyon ile önce bölgedeki telin yerini tespit eder ve ardından da buradaki dokuyu çıkarır. Bu şekilde işlem tamamlanır, şüpheli doku alınarak incelemeye gönderilir.

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi Nasıl Yapılır?

Telle işaretleme yardımıyla biyopsi ya isminde de geçtiği üzere tel ile ya da radyoaktif madde kullanılarak yapılır. Öncelikli olarak radyoloji uzmanı, MR, mamografi ya da US çekerek hastadan çıkarılması gereken dokunun yerini tam olarak tespit eder. Biyopsi işlemi, ameliyat ile aynı gün yapılır ve operasyonda çıkarılan doku incelenmek üzere daha sonra yeniden radyoloji bölümüne gönderilir. Burada hücre ya da dokunun filmi çekilir. Çekilen film, spesimen grafisi olarak da adlandırılır ve hekimlere doğru hücre veya dokunun çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda bilgi verir. 

Biyopsi yapılırken hastaya lokal anestezi uygulamak yeterlidir. Sadece tel ya da radyoaktif maddenin enjekte edileceği alan uyuşturulur. Tel, işaretleme iğnesi vasıtası ile bölgeye yerleştirilir. Doğru dokuya girdiğine emin olduktan sonra iğne geri çekilir, telin dokuyu tutan kısmı içerde geri kalanı ise dışarıda kalır. Dış kısmı, meme üzerine bant yardımı ile yapıştırılır ve ardından telin yerini tespit etmek için bir kez daha film çektirilir. 

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi 

Memede anormallik mevcut ise buradaki lezyonların ultrason ya da diğer görüntülenme yöntemleri ile tespit edilerek bir bütün halinde çıkartılması istenebilir. Lezyonlar, 2 cm’den daha ufak ise ultrason ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir basket kullanılarak ameliyata gerek olmaksızın çıkarma işlemi tamamlanır. Kullanılan cihaz intact bles olarak adlandırılır ve küçük bir iğne deliği yardımı ile dokunun blok şeklinde çıkarılmasına imkan tanır. 

Lezyonların büyük bir parça halinde çıkarılması için telle işaretleme yöntemi kullanılır. Meydana gelebilecek hataları önlemek üzere derin yerleşimlere sahip iki tel lezyonlara koyulabilir. Ultrason vasıtasıyla tel yerleştirilme süreci, tamamen ağrısız şekilde yürütülür. Tel, bir kez dokuyu yakaladıktan sonra hareket etmemesi için büyük ihtimam gösterilir. Direkt olarak hastanın operasyona alınması ve tel ile işaretlenen dokunun çıkarılması sağlanmalıdır. 

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsinin Avantajları Nelerdir?

Telle işaretleme yardımıyla biyopsinin pek çok avantajı bulunur. Öncelikli olarak cerrah, direkt olarak çıkarılması gereken dokuya odaklanır. Planlanan şekilde sadece problemli bölge hastadan alınır, bu teknik sayesinde gereksiz yere fazla doku çıkarılmaz. Nokta atış yapma hususunda cerraha yardımcı olması ile birlikte aynı zamanda zamandan tasarruf da sağlar ve genel itibari ile işlemi pek çok açıdan kolaylaştırır. 

Biyopsi sürecinde lokal anestezi kullanılması, hastanın hiçbir şekilde ağrı hissetmemesine imkan tanır. El ile yeri saptanamayan hücre ya da dokuların güvenilir bir şekilde vücuttan alınması, yaşanabilecek kritik sağlık sorunlarının önüne geçer. Hastanın genel sıhhat durumu iyileşir, kötü huylu bir kanser ise ilerlemesinin önüne geçilir. Yaygın olarak bu işlemin tercih edilmesi, hastanın tamamen iyileşmesini sağlar.

Telle İşaretleme Yardımıyla Biyopsi Sonrası Süreç

Telle işaretleme yardımıyla biyopsinin yapılması için ameliyat öncesindeki zaman dilimi tercih edilir. Tel, dokuya tutunduktan sonra mümkün olduğunca hareket ettirilmeden operasyonun başlaması daha iyi olacaktır. Dolayısıyla biyopsinin ardından hasta, operasyona alınır. Lokal anestezi uygulandığı için hasta, süreci adım adım takip edebilir. Memenin içerisinde telin kanca kısmı bulunurken memenin dışında da uç kısmı, bant ile yapıştırılmış şekilde durur. 

Hasta, biyopsinin ardından hareketlerini kısıtlar. Operasyon esnasında cerrah, dokuyu başarıyla çıkarır ve incelemeye gönderir. İğne ucunun ufak olması, kesik vb. olmaması enfeksiyon riskini en aza indirir ve hasta sürecin ardından ciddi bir ağrı çekmez. Ameliyatın ardından meme bölgesinde hafif sızı ve ağrı olması son derece normaldir. Hastanın, bu süreci başarı ile atlatması hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha sağlıklı olmasına olanak sağlar. 


Kaynakça:

https://cancer.ca/en/treatments/tests-and-procedures/wire-localization-biopsy

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}