Kulak zarında bulunan deliklerin onarılması ve kronikleşmiş orta kulak rahatsızlıklarında uygulanan timpanoplasti ameliyatları teknik bakımdan kulaklarda meydana gelen sorunların onarılmasını ve orta kulaktaki mastoid kemik içerisindeki iltihapların giderilmesi için uygulanır. Timpanoplasti ameliyatı bugün ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanabilmekte ve kişiler sağlıklı günlerine kolaylıkla dönebilmektedir. Halk arasında da kulak zarının tamiri olarak kabul edilen timpanoplasti ameliyatı kişinin ilerleyen zamanlarda işitme yetisini kaybetmemesi için uygulanan cerrahi bir girişimdir. 

Bazı hastalarda hastalığın şiddetine göre oluşmuş olan iltihap kulakta bulunan yapılara ve kemiklere zarar vermeye başlar. Bu durumda bir an önce müdahalede bulunmak olası sorunların büyümeden ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Kulakta ve kulak zarında meydana gelmiş olan delikler ve iltihaplanmalar kontrol altına alınmadığı zaman çok daha büyük sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olabilmektedirler. 

Bazı hastalarda iltihaplanmanın boyutu yüz felci ve menenjit gibi büyük problemlere yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda işitme sisteminin düzeltilmesi ve korunması ikinci plana atılarak öncelikle olarak bu sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi ele alınır. Yüz felci veya menenjit gibi büyük problemlerin oluşmaması için yapılan cerrahi girişimler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, kulak zarı ve işitme için yapılabilecekler devreye girer. 

Timpanoplasti Ameliyatına Hangi Alan Bakıyor?

Türkiye’de timpanoplasti ameliyatlarına KBB bölümünün değerli hekimleri bakmaktadır. KBB açılımı; kulak, burun, boğaz olarak tanımlanmış ve bu alanda ameliyat yapacak kişiler gerekli uzmanlıklarını alarak hastanelerde ameliyat yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. Devlet hastanelerinde Timpanoplasti ameliyatı yapan cerrahlar olduğu gibi, özel sağlık kuruluşlarında da bu ameliyatları gerçekleştirecek olan başarılı cerrahlar bulunmaktadır. 

KBB polikliniklerine gelerek muayenesi gerçekleştirilen ve kulaklarında timpanplasti ameliyatını gerektirecek sorunlar olduğu ortaya çıkan hastaların detaylı tetkikleri yapılarak ameliyat için uygun olup olmadıkları titizlikle sorgulanır. Timpanoplasti ameliyatı açısından uygun görülen ve bu cerrahi işlemle hayat kalitesi artacak olan kişilerin cerrahi girişimleri planlanarak bu plan dahilinde ilerlenir. 

Cerrahi girişim için hastanın psikolojik olarak da hazır olması önemlidir. Hastaların cerrahi girişimlerden korkmaları ve bu tarz operasyonlara karşı aşırı duyarlılık geliştirmeleri halinde devreye girecek olan psikiyatri bölümü hastanın cerrahi işleme psikolojik yönden hazır hale getirilmesini sağlayacaktır. 

Hastanede kalma süresinin genel olarak bir gün olması hastalar için büyük avantaj olarak görülmektedir. Cerrahi müdahale sonrasında evlerinde bakılan hastalar kendilerini çok daha iyi hissetmektedirler.

Timpanoplasti Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Kulak zarında oluşan delik nedeniyle henüz işitme kaybı yaşamayan ve kulağına su kaçmadıkça akıntı sorunu olmayan kişilerde mevcut deliğin kapatılması için yapılacak olan ameliyat hastaların kulaklarına su kaçmasından dolayı yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmaktadır. Kişilerin havuz ve banyo esnasında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıran ve hayat kalitesini yükselten bu ameliyat ilerleyen zamanlarda olaşabilecek işitme kaybının da önüne geçmek için önemlidir. 

Kulak zarında delik olan hastaların, kulaklarını sudan korumaları aksi takdirde oluşabilecek kulak iltihaplanmaları kişilerin fiziksel hareketlerini kısıtlamakta ve hayat kalitesine olumsuz yönde etki etmektedir. 

Timpanoplasti ameliyatı kişilerin ileri yaşlarda karşılarına çıkacak olan işitme kaybının da önüne geçmektedir. Başarılı bir operasyon ile yapılacak bu işlem sonrasında hastalar hayatlarına çok daha verimli bir biçimde devam etmektedir. 

Basit kulak zarı deliklerinde hastaya cerrahi müdahale yapılması için hastanın 12-14 yaş aralığına gelmesi beklenir. Ancak kimi durumlarda hastanın kulağında meydana gelmiş olan iltihaplanma ileri derecelere gelmiş bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda ise hastanın 12 yaşından küçük olmasına bakılmaksınız hastanın sağlık açısından değerlendirilmesi yapılarak cerrahi işleme karar verilebilir. Hastanın yaşının ele alınmasında hastalığın durumu baz alınmaktadır. 

Timpanoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyatı yapacak hekim ameliyatın tekniğine karar verirken, hastanın ve hastalığın durumunu inceler. Kulak zarında bulunan deliğin yeri ve yapısı ameliyatı gerçekleştirecek hekim için en önemli detaylar arasında bulunur. Kulak kanalının incelenmesi ve mastoid kemiğine yapılacak müdahalelerin olup olmadığı cerrah tarafından incelenir. Hastanın ve cerrahın işlem için en iyiyi seçmesi, yeni teknolojilerin kullanılarak en iyi sonucun alınmasını sağlamaktadır. 

Cerrah tarafından mikroskop altında yeni cerrahi işlemlerin uygulanmasını içeren timpanoplasti ameliyatı, kulak kalanının içerisinden ve kulak arka kısmından yapılan küçük kesiler ile yapılmaktadır. Kulak zarında bulunan küçük deliklerin onarımı kesi açılmadan kulak içerisinde de yapılabilmekte ise de kulak zarında bulunan deliğin yeri ve ölçüleri kesi açılıp açılmayacağı konusunda cerrah için bir belirteç olmaktadır. 

Mastoid kemiğe müdahale gerektiren durumlarda kulak arkasından yapılacak olan kesiler kaçınılmaz olmaktadır. Ameliyatın yapılış şekli ve gidişatı konusunda ameliyatı yapacak olan cerrahın uzmanlığı ve bilgisi de büyük önem taşımaktadır. 

Genel anestezi altında genel olarak 2-3 saatlik bir zaman dilimini kapsayan timpanoplasti ameliyatı, ağrısız ve acısız ameliyatlar arasında yer almaktadır. Kulak ameliyatlarının en büyük riskleri arasında bulunan işitme kaybı bu ameliyat için de olası bir komplikasyon olmakla birlikte, bu riskin oluşma ihtimali oldukça düşüktür. Başarılı ellerde yapılan bu timpanoplasti ameliyatı sonrasında hastalar günlük hayatlarına çok kısa sürelerde geri dönmekte ve yükselmiş hayat kaliteleri ile hayattan çok daha fazla keyif almaktadırlar. 

Timpanoplasti Ameliyatı Avantajları

Hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve zamanla işitme kayıplarının yaşanmasına neden olan timpanoplasti uzman cerrahların sihirli dokunuşları ile bir sağlık sorunu olmaktan çıkmaktadır. Kişilerin zaman zaman ağrı yaşamalarına neden olan bu rahatsızlık, teknolojide yaşanılan değişimler ile hastane ortamında kolaylıkla çözüme kavuşturulabilmektedir. 

Sorun yaşayan kişilerin ameliyat olması ile hayatlarına çok daha kaliteli devam etmesini sağlayan timpanoplasti ameliyatı direkt kulak yolundan veya küçük kesiler açılarak yapıldığı için kolay bir iyileşme dönemi sunmaktadır. Kişilerin estetik kaygılarına da son veren ameliyat şekli özellikle gençlerde estetik kaygıların ortadan kaldırılmasını da sağlamaktadır. 

Küçük yaşlardaki çocuklarda da uygulanabilir olması bu tedavi yönteminin avantajları arasında bulunmaktadır. Genel olarak hastanın şikâyetleri dikkate alınarak karar verilen ameliyat aşaması, hastanın şikâyetlerinin çok olması durumunda küçük yaşlardaki hastalara da uygulanabilmektedir. 

Timpanoplasti Ameliyatı Sonrası Süreç

Yapılışı büyük cerrahi bilgi ve beceri isteyen ancak; hastaların taburculuk açısından büyük kolaylıklar sağlayan timpanoplasti ameliyatı hastanın cerrahi girişimlerinin bitirilmesinin ardından birinci günün sonrasında ilk pansumanın yapılması ile taburculuk işlemleri ile son bulur. 

Mastoid kemiğine müdahale yapılmamış ise genel olarak 10-14 gün sonrasında dış kulak kanalına yerleştirilmiş olan özel sürgüler temizlenerek, kontroller yapılmaktadır. Bu esnada kulağın sudan korunması ve olası enfeksiyonların önüne geçilmesi için gerekli görülen ilaçlar başlanır. Kulaklarda ameliyat sonrası en çok kullanılan ilaçlar kulak damlalarıdır. Hastalar operasyon sonrasında kullanmaları gereken bu damlaları ihmal etmemeli ve mutlaka düzenli bir şekilde kullanmalıdırlar. 

Genel olarak tam iyileşme 3-4 haftayı bulabilmektedir. Hastaların cerrahi girişimden sonra gribal enfeksiyonlardan korunmaları ve uçak seyahatinden kaçınmaları gerekir. Genel olarak yüksek başarılar elde edilen bu ameliyatlar, ameliyatı gerçekleştiren cerrahın bilgisi ve pratiği ile de yakından alakalıdır. Son teknolojinin emin ellerde kullanılması ile sağlıklı günlere kavuşmak mümkün olmaktadır. 

Cerrahi işlem sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken hususlara özen göstermeleri cerrahi işlemin başarısının tam olarak kendisini göstermesinde büyük rol oynamaktadır. Timpanoplasti ameliyatı sonrasında kişinin değişen basınç ortamlarından kendini koruması gerekir. Kulakta oluşabilecek yüksek basınç yapılan cerrahi işlemin olumsuz etkilenmesine de neden olabilmektedir. Kaynakça:

https://www.verywellhealth.com/tympanoplasty-surgery-5089104

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}