">

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatı Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

nsan vücudunda farklı organlarda çok sayıda madde salgılanır. Tükürük bezleri tükürük salgılama görevini üstlenir. Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı ile hastanın sahip olduğu önemli tıbbi sorunlar giderilir. Tükürükte yer alan ve sialolit olarak da isimlendirilen kalsiyum kristalleri, tükürük kanalının tıkanmasına neden olabilir. Bu durum tükürük akışını engelleyerek hastada ağrı ve şişliklere yol açar. 

Tükürük bezi tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilir. İyi huylu tümörler miksed tümör olarak da isimlendirilir ve en yaygın tümörlerdendir. Kötü huylu tümörlerde ise mukoepidermoid karsinom, en sık rastlanan kanser türüdür. Çoğunlukla hastalar 40 yaş üzerindedir. Kulak önü (parotis bezi) de dahil olmak üzere büyük tükürük bezleri sebebiyle de oluşabilir. Tükürük bezi kanalı tümör ameliyatı sayesinde hastanın tıbbi sorununun çözümlenmesi hedeflenir.

Tükürük Bezi Nedir?

Tükürük bezi, boyun ve baş bölgesinde konumlanır ve salgıladığı tükürük ile sindirim istemine yardımcı olur. Bu organcıklar, ağız, yutak, burun, boğaz ve sinüs gibi bölgelere kanallar ile bağlıdır. İnsan anatomisinde yüzün sol ve sağ tarafında 3’er adet olacak şekilde totalde 6 tükürük bezi bulunur. Bunlar majör tükürük bezleri olarak da adlandırılır. Aynı zamanda mukozanın içerisinde de mikroskobik olarak minör tükür bezleri bulunur.

Major tükürük bezleri; parotis bezi (kulak önü), sublingual bez (dilaltı) ve submandibuler bez (çene altı) olarak bilinir. Tükürük bezleri tarafından salgılanan tükürük, hem sindirim sisteminde görev alır hem de bölgedeki diğer organların nemli kalmasını sağlar. Bununla birlikte tükürük, içerisindeki maddeler sayesinde enfeksiyona neden olan mikroorganizmalara karşı savaşır ve bağışıklık sisteminde de etkin bir şekilde görev alır. Dolayısıyla tükürük bezinde oluşan taş ya da tümör, ivedilikle tedavi edilip kontrol altına alınmalıdır.

Tükürük Bezi Hangi Alan Bakıyor?

Tükürük bölgesi, konum itibari ile vücutta boyunda yer alır. Bununla birlikte direkt olarak ağız, burun ve boğaza bağlantısı vardır. Dolayısıyla tükürük bezi ve kanalında meydana gelen tıbbi sorunlar için kulak burun boğaz (KBB) bölümünden yardım alınır. Kulak burun boğaz (KBB) uzmanı hastayı muayene ederken öyküsünü dinler ve fiziksel olarak tetkik eder. Tükürük bezinin üst bölümünde hassasiyet ya da kızarıklık mevcutsa öncelikle ağrı kesici ve ödem azaltıcı ilaçlar kullanılır.

Hekim, daha sonra masaj uygulamaları ve bol sıvı alımıyla enfeksiyonu iyileştirmeyi dener. KBB uzmanı, ultrason aracılığıyla tükürük bezindeki taşların yerini, boyutlarını ve sayısını tespit eder. Tedaviler cevap vermezse farklı cerrahi teknikler denenir. Ameliyatla taşlar alındıktan sonra yeniden oluşumu engellemek üzere sıvı tüketimi arttırılır, tükürük salgısında artışı sağlayacak ilaçlar, enfeksiyonu önlemek üzere antibiyotik tedavileri vs. uygulanır.

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatı Nedir?

Tükürük bezi taşlarının oluşmasında enfeksiyonlar, yetersiz sıvı alımı, tükürük üretiminde azalma, tükürük bezi kanal darlıkları, ölü hücre artıkları içinde kalsiyum birikimi ve birtakım ilaçlar görev alır. Tükürük taşı çene altında yer alıyorsa kulak önündekilere kıyasla daha büyük boyutlara sahip olur. Taş çapı, tükürük bezinin kanal çapından çok büyük değil ise endoskopi kullanılarak hem teşhis hem de tedavi aynı zamanda gerçekleştirilebilir. 

Tükürük bezi tümörleri yaygın olarak parotis bezinde gözlemlenir. Bazı durumlarda ise sublingual bezlerde oluşur. Tümörün teşhisi için kulak burun boğaz doktoru, bölgeden biyopsi örneği alır ve patoloji uzmanından gelecek sonuçlarla operasyona karar verir. Genellikle mikroskobik tükürük bezleri sebebiyle tümör meydana gelir. Kötü huylu tükürük bezi tümörlerini tetikleyen unsurlar arasında alkol, sigara, radyasyonun yer aldığı düşünülmektedir. 

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı KBB uzmanları tarafından sıklıkla gerçekleştirilir. Operasyon esnasında çoğunlukla genel anestezi tercih edilir. Kulak burun boğaz cerrahı, ağız içerisinden çene altına kesiler atarak parotis olarak da bilinen kulak önü tükürük bezine erişim sağlar. Bölgedeki cilt kaldırıldıktan sonra tükürük bezi kanalındaki taşlar temizlenebilir. Operasyon esnasında ucunda kamera ve ışık bulunan endoskop kullanılır. Taşlar, bu şekilde çıkartılamaz ise klasik tedaviye başvurulur ve tükürük bezi tamamıyla hastadan çıkarılır.

Tümör ameliyatlarında tükürük bezinde oluşan tümör ve etrafında yer alan sağlıklı doku alınır. Cerrah, öncelikle yüz sinirlerini tespit eder ve tüm dalları da dahil olmak üzere sinirleri güvenceye alır. Bu noktada sinir monitör cihazı, son derece işlevseldir ve yüz sinirlerini hem tanır hem de korunmasını sağlar. Yutak ya da damak benzeri kısımlarda oluşan tümörler de operasyon esnasında tamamen çıkartılmalıdır. Duruma bağlı olarak boyun lenf bezeleri de kulak burun boğaz uzmanı tarafından ameliyat ile alınır.

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatı

Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı öncesinde diğer tedavi yöntemleri denenir. Erken teşhis, hasta için son derece önemlidir. Kulak burun boğaz uzmanı iyi huylu tükürüğü teşhis etmek üzere kulak memesi altında, çene kemiğinde, dilaltında ya da kulak kepçesinin önünde oluşan kitleyi gözlemler. Bu kitle genel itibari ile yavaşça büyüyebilir ve hareketli olabilir. Aynı zamanda elle hissedilebilir boyutlardadır ve düzgün bir sınıra sahiptir. 

Kötü huylu tükürük bezlerinde ise kitle hızlı bir şekilde büyür. Hekimin yaptığı el ile muayenede hareketsiz kalır. Hastayı zorlayacak şekilde ağrıya ve bazen ise yüz felcine neden olabilir. Ultrasonun yanı sıra hekim, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemlerinden de faydalanarak operasyona dair yöntemleri belirler. Tükürük bezi tümörlerinde en etkin tedavi, ameliyattır. 

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı hastanın yaşadığı ağrılı süreci sonlandırır. Aynı zamanda tümör nedeni ile meydana gelen şişlik de iner. Üstelik operasyon, tükürük salgısında yetersizlik veya ağız kuruluğu gibi tıbbi problemlere neden olmaz. Tükürük bezi alındığı takdirde yüzün diğer bölümündeki tükürük bezleri etkin olarak çalışır. Tükürük bezindeki tümör kötü huylu ise civardaki organlara sıçrayarak farklı sorunlara yol açmasının önüne geçilir. 

Tükürük Bezi Kanalı Taş ve Tümör Ameliyatı Sonrası Süreç

Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı sonrasında hasta, hekim tercihlerine bağlı olarak 1 veya 2 gün sonra taburcu olur. Anestezinin etkisi tamamen geçinceye kadar (tahmini 3 – 4 saat civarı) yemek yenmez ya da sıvı tüketilmez. Ardından sıvı gıdalarla beslenilebilir. Takip eden günde yumuşak gıdalar yenilirken rutin beslenmeye dönmek birkaç gün alabilir. Ameliyattan sonra ilk 7 gün duş alınması tavsiye edilmez, bölgede 1 sene süreyle dahi hissizlik meydana gelebilir.

Tükürük bezi kanalı taş ve tümör ameliyatı ardından hafif ağrıların olması son derece olağandır ve genellikle ağrı kesicilerle son bulur. Drenler ameliyattan sonra 1 ya da 2 gün içerisinde çıkarılır. Hastanın dikişleri ise bir hafta sonra alınır. Bunlara ek olarak tükürük bezi kanalında kızarıklık ya da rahatsız etmeyecek boyutlarda terleme oluşabilir. Operasyon sonrasında geçici ve hafif bir yüz felci yaşanma riski mevcuttur. 


Kaynakça:

https://www.comprehensiveent.com/salivary-gland-surgery

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}