Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması operasyonu, ürolojik hastalıkların tedavisi için yaygınca kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle idrar yollarında herhangi bir tümör ya da kanser şüphesi varsa, pek çok doktor biyopsi incelemesi yapmayı tercih etmektedir. Bu noktada yapılan doku alma işlemi oldukça az miktardadır ve bu nedenle kişilerin vücuduna zarar vermez. Alınan küçük dokuların incelemesi patolojik olarak gerçekleştirilmektedir. 

İdrar yolları olarak da bilinen üreterde herhangi bir komplikasyon görülmesi durumunda doktorun da görüşüne bağlı olarak biyopsi yapılabilmektedir. Biyopsi, vücudun bir bölümünden az miktarda doku alınması alınmasıdır. Üreter bölgesinde yapılan bu biyopside de özel aygıtlar kullanılarak idrar kanalına girilmekte ve buradan örnek doku alınmaktadır. Alınan dokular ise patoloji bölümüne gönderilerek gerekli incelemelerin yapılması ve idrar kanalında herhangi bir anormallik olup olmadığının tespit edilmesi sağlanmaktadır. Bu işlemler ile de hastaya net bir teşhis konabilmektedir. Teşhisten sonra ise direkt olarak uygun tedaviye başlanmaktadır.  

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Nedir?

Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması, daha önce de belirttiğimiz gibi idrar yollarında tümör ve benzeri oluşumların mevcudiyetini tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde böbrek ve idrar yollarında meydana gelen rahatsızlıkların nedeni kesin olarak öğrenilebilmektedir. Üstelik tümör ve kanser oluşumları oldukça ciddi rahatsızlıklar olduğu için erken teşhis oldukça önemlidir. Bu yöntem de kısa bir süre içerisinde teşhisin konmasına yardımcı olduğu için tedavi süreci çok daha hızlı başlamaktadır. 

Üreter biyopsisi işleminde alınan doku oldukça küçüktür. Alınan dokuya örnek olarak 2 ya da 3 toplu iğnenin başı kadar olduğu söylenebilir. Bu kadar az miktarda alınan bir doku da insanın sağlığına olumsuz herhangi bir etkide bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan biyopsi hastanın sağlığına zarar vermeden hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olmakta ve tedavi sürecinin başlamasını hızlandırmaktadır. 

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Operasyonuna Hangi Alan Bakıyor?

Böbrek ya da idrar yollarında dayanılmayacak düzeyde ağrı, acı ve bu gibi komplikasyonlar gözlemleyen kişiler, hangi doktora gidilmesi gerektiğini merak etmektedir. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, idrar yolları ve böbrekler ile ilgili olan sorunlara ürologlar bakmaktadır. Tıp eğitimini tamamlayan ve üroloji alanında uzmanlık yapmış olan doktorlar, üroloji alanındaki tüm hastalıkların tedavi edilebilmesi için faaliyet göstermektedir. 

Böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarına sahip olan ya da olduğunu düşünen kişiler, direkt olarak randevu alıp üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması operasyonu yaptıramamaktadır. Zira genellikle doktorlar idrar tahlili ve kan testi gibi tetkikler yapmaktadır. Yapılan bu tetkikler ile sorun belirlenemezse, üreter bölgesinde sorun olup olmadığının kontrolünü yapmak ve hastalığın ne olduğunu kesinleştirmek için biyopsi operasyonu uygulanabilir. Bu nedenle üreter ya da böbreklerinde sorun olduğunu düşünen kişiler direkt olarak üroloji bölümünden randevu alarak muayene olmalıdır.   

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Ameliyatı Nedir?

Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması ameliyatı nedir sorusuna yanıt arayan kişiler, bu operasyon ile üreter kanalından doku alınabildiğini bilmelidir. Bu noktada daha önce de söz ettiğimiz gibi alınan doku sayesinde patoloji incelemeleri yapmak ve üreterdeki anormallikleri kolayca tespit etmek çok kolay bir hale gelmektedir. 

Üreter biyopsisi yaptıracak olan kişilerin bilmesi gereken en önemli husus ise, bu operasyonun idrar yollarında herhangi bir enfeksiyon varken yapılamayacağıdır. Eğer herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu yaşanıyorsa, biyopsi ertelenmekte ve yanan enfeksiyonu giderilmesi için antibiyotik kullanımı başlamaktadır. Bu sayede hastanın var olan idrar yolu enfeksiyonu giderilir ve biyopsinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmaktadır. 

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Operasyonu Nasıl Yapılır?

Üreter kanalından biyopsi örneği alma operasyonuna girecek olan kişilerin en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi e bu operasyonun nasıl yapıldığı ile alakalıdır. Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması operasyonu genellikle lokal anestezi ile yapılmakta olup, doktor ve hastanın görüşüne bağlı olarak genel anestezi de yapılabilmektedir. Hastanın herhangi bir acı hissetmemesi amacıyla yapılan bu işlemin ardından ise özel aygıtlar kullanılarak üretradan önce mesaneye, sonrasında ise idrar kanalı olarak da adlandırılan üretere girilmektedir. 

Üretere girilmesini sağlayan ince tüp, son teknoloji ile üretilmiş bir cihazdır. Aygıt ile üreterden parça alınabilmesi de mümkündür. Alınan parça herhangi bir doku ya da organa zarar vermez. Ayrıca istenen miktarda doku alındıktan sonra direkt olarak operasyon sonlandırılır ve alınan doku örnekleri patolojik incelemeye gönderilir. Birkaç saat hasta istirahat ettikten sonra taburcu edilebilmektedir. Test sonucunun incelenmesi için ise hasta sonucun çıkıp çıkmadığını takip etmeli ve bu doğrultuda tekrar hastaneyi ziyaret etmelidir. 

Mikrocerrahi ile Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Operasyonu

Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması operasyonuna girecek olan kişiler, bu biyopsinin hangi cerrahi yöntemle yapıldığını da merak etmektedir. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, üreter biyopsisi için mikrocerrahi yöntemleri kullanılmamaktadır. Zira daha önce de pek çok kez açıkladığımız gibi üreter biyopsisi alınması işleminde, bu iş için özel olarak üretilmiş aygıtlardan yardım alınmaktadır. Bu sayede biyopsi işlemi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir. 

Mikrocerrahi yöntemlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilen üreterden biyopsi alınması işlemi, kısa bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Buna ek olarak işlemler anestezi ile gerçekleştirildiği ve alınan dokunun minimal oranlarda olduğu için herhangi bir sorun yaşanmadan operasyon tamamlanabilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; üreterden tanı amacıyla biyopsi doku örneğinin alınmasında mikrocerrahi kullanılmamakta ve alanına özel üretilmiş aygıtlar ile operasyon gerçekleştirilmektedir.  

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Operasyonunun Avantajları Nelerdir?

Üreterden tanısal amaçlı biyopsi alınması operasyonu, üreter hastalıklarının teşhis edilmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle üreterde meydana gelebilen tümör ve kanser gibi oluşumların teşhis edilmesi ve kısa bir süre içerisinde tedavi edilebilmesi için doku örneğinin hastadan alınarak patolojiye gönderilmesi oldukça elzemdir. Hastalığın erken teşhis edilebilmesi, aynı zamanda tedavinin de erken başlaması ve hastaların yaşadıkları sorunlardan çok daha etkili ve erken şekilde kurtulmasına da yardımcı olmaktadır. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğu zaman üreter biyopsisi işleminin ne kadar önemli ve avantajlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle böbrek ve idrar yollarında bir sorun olduğunu düşünen kişilerin çok zaman kaybetmeden üroloji uzmanlarına görünmesi tavsiye edilmektedir.   

Üreterden Tanısal Amaçlı Biyopsi Alınması Operasyonu Sonrası Süreç 

Üreter biyopsisi sonrası süreç, hastalar açısından çok da zor değildir. Zira birkaç hususa dikkat edildiği sürece operasyon ağrıları kısa sürede geçmektedir. Hastaların bu süreçte hijyenlerine ekstra dikkat etmesi ve herhangi bir enfeksiyon sorunu yaşanmaması adına 1 hafta cinsel ilişkiden uzak durması tavsiye edilmektedir. Operasyon sonrasında birkaç gün boyunca ağrılar devam edebilir. Bu durumda ise doktorun önerdiği ağrı kesiciyi kullanarak ağrıları en aza indirmek mümkündür. 

Üreter biyopsisinden sonra beklenmeyen bir durum, ağrı ya da enfeksiyon ile karşılaşan bireyler, mutlaka doktorlarına danışmalı, muayene ve kontrollerin gerçekleşmesi için tekrardan hastaneyi ziyaret etmelidir. Bu noktada önemsenmeyen durumlar, büyük sorunlara yol açabilir.  


Kaynakça:

https://www.indiatoday.in/lifestyle/health/

story/story/

ureteral-retrograde-brush-biopsy/1/390808-300251-2014-09-24

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}