Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları, böbrek sorunları yaşayan hastalar için kullanılan işlemler arasında yer almaktadır. Yapılan bu işlemler sayesinde hastaların daha rahat idrara çıkması sağlanmaktadır. Böylelikle hem böbrek sağlığı korunmakta hem de idrara çıkamama gibi sorunlar nedeniyle meydana gelen sancı engellenmektedir. Hastaların doğrudan hayat kalitesini arttıran katater uygulamaları, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonlarının ne olduğu, ne için yapıldığı, operasyonun nasıl gerçekleştirildiği gibi pek çok konu günümüzde böbreklerinden rahatsız olan kişiler tarafından yaygınca araştırılmaktadır. Üreter bölgesine uygulanan kataterler hakkında bilgi almak için aşağıdaki başlıkları inceleyebilmeniz mümkündür. 

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Nedir?

Hem erkek hem de kadın hastalara uygulanabilen tedavi yöntemlerinden biri olan üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları, genellikle üretilen idrar sıvısının mesaneye iletilmemesi durumunda yapılmaktadır. Bu sayede kişilerin kolay idrar yapması sağlanabilmektedir. Eğer hastaların idrar yollarında bir sorun varsa ya da sonda ve bu gibi bir uygulama yapılacaksa üretere katater takılabilmektedir. 

Üretere daha önceden takılmış bir kataterin çıkarılması da yine uzmanlar tarafından yapılan bir işlemdir. Kataterin çıkartılması; kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda farklılık göstermektedir. Tedavi sonrası üretere takılmış katatere ihtiyaç kalmadığı durumlarda erkek ve çocuklara anestezi uygulanmaktadır. Erkeklerde idrar yolu uzun olduğu için uyuşturma işlemi yapmadan kataterin takılması ya da çıkartılması mümkün değildir. Ayrıca çocuklarda da anestezi uygulamasının yapılması çok daha uygundur. Kadınlarda ise idrar yolu daha kısa olduğu için çok ağrı yaşanmadan uyuşturulmaya gerek olmadan katater takım ve çıkarım işlemleri uygulanabilmektedir.  

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonlarına Hangi Alan Bakıyor?

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları, üroloji alanında faaliyet gösteren uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda yapılacak tüm işlemler ürologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak bu noktada bilinmesi gerekir ki, herhangi bir muayene yapılmadan, hastalığın teşhisi konmadan ya da doktorlar gerekli görmeden direkt olarak katater takımı amaçlı doktora gitmek yanlıştır. Çünkü ilk başta gerekli muayeneler yapılmalı ve buna bağlı olarak üretere katater takmaya gerek olup olmadığı gözlenmektedir. 

Üroloji alanında faaliyet gösteren uzman doktorlar, birden fazla sebebe bağlı olarak hastalara katater takılmasını ya da mevcut olan kataterin çıkartılmasını isteyebilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki üretere takılan üriner katater, yalnızca uzmanların gerçekleştirebileceği işlemlerden bir tanesidir. Bu işlemler bireysel olarak yapıldığı zaman kişiler ağrı, acı, yanma, iltihap gibi birden fazla sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonları Nedir?

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları hakkında bilgi edinmek isteyen bireyler, yapılan bu katater takım işlemlerinin oldukça kısa sürede tamamlanan ve buna ek olarak kişilerin daha rahat bir şekilde idrara çıkmasına yardımcı olan işlemler olduğunu bilmelidir. Özellikle idrara çıkamadığı için böbreklerinde şişme görülen hastalara katater takılarak böbreklerden mesaneye inmeyen idrarların rahat bir şekilde tahliye edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede hem böbrekler hem de idrar yolu çok daha sağlıklı bir hale gelecektir. 

Üreterek katater takılmasının birden fazla sebebi olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse; idrara çıkamadığı için hastalara kalıcı şekilde katater uygulaması yapılabilmektedir. Ancak idrar tahlili ve benzeri nedenlerden dolayı da tek seferlik katater uygulamaları yapılabilmekte ve uygulama bitiminde tekrar katater çıkartılmaktadır. Bu bağlamda üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları nedir sorusuna verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır.  

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonları Nasıl Yapılır?

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları, çok kısa süren ancak oldukça detaylı olan işlemler arasında yer almaktadır. Üretere katater takılırken yapılan adımlar şu şekildedir: 

  • İlk olarak ortamın ve kullanılacak aletlerin steril olduğundan emin olunur. 
  • Daha sonra hastanın mahremiyeti korunarak işlemler yapılmaya başlanır ve sonrasında anestezi uygulaması yapılır.  
  • Hastanın erkek ya da kadın olmasına bağlı olarak katateri en kolay şekilde yerleştirmeye yönelik duruşlar sağlanır. 
  • Kataterin rahatça yerleştirilebilmesi için alana kayganlaştırıcı tek kullanımlık medikal jel sürülür. 
  • Daha sonra tıbbi bir müdahale ile kataterin takılması ve yerine yerleştirilmesi sağlanır. 

Yukarıda verilen bu işlemler, kataterin doğru durması, hastanın rahat etmesi ve en önemlisi kataterin işlevini yerine getirebilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları yalnızca alanında uzman doktor ve hemşireler tarafından yapılmalıdır. 

Katateri çıkartırken ise ilk olarak flasterler çıkarılır ve tekrardan küçük bir anestezi uygulaması yapılır. Anestezi ile uyuşturma sayesinde hastalar herhangi bir acı ya da ağrı hissetmeden kataterin çıkartılmasını sağlayabilmektedir. 

Mikrocerrahi ile Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonları

Mesane katateri, günümüzde sıkça yapılan uygulamalar arasında yerini almaktadır. Üretere katater takılması ya da çıkartılması işlemlerinden birini yaptıracak olan kişiler, bu operasyonun nasıl yapıldığına ek olarak nasıl bir yöntem ile yapıldığını da merak etmektedir. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, katater takılması ya da çıkartılması işlemlerinde mikrocerrahi uygulamaları bulunmamaktadır. Zira bu yöntemde daha farklı araçlar kullanılmakta ve daha önce de belirttiğimiz gibi işlem 10 ila 30 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. 

Üroloji alanında uzmanlık yapmış doktorlar ve üroloji bölümünde faaliyet gösteren hemşireler, mikrocerrahi ve bu cerrahi alanının kullandığı aletleri kullanmadan katater takım ve çıkarımı yapabilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse; daha önce de belirtildiği gibi mesane bölgesinde katater takılmasında farklı yöntemler ve uygulamalar yapılmaktadır ve bu uygulamalar yapılırken mikrocerrahi işlemleri kullanılmaz. 

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonlarının Avantajları Nelerdir?

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonlarının bilinen pek çok avantajı bulunmaktadır. İlk olarak hastaların çok daha kolay bir şekilde idrara çıkması sağlanır. Bu sayede hastalar idrarlarını yapamadıkları için yaşadıkları böbrek şişliği ve ağrılardan kurtulmuş olur. Buna ek olarak bu işlemler ile hastalarda böbrek ve idrar yolları sağlığının korunması mümkün hale gelmektedir. Özellikle idrara çıkamayan ve çok sıkışsa dahi idrarını yapamayan kişiler, bu işlemler sayesinde bu zorluklardan kurtulabilmektedir. 

Üretere katater takılmasının sağladığı avantajlardan bir tanesi de idrar örneğinin kolay bir şekilde alınabilmesidir. Özellikle idrara çıkmakta zorluk çeken kişilerde idrara bağlı olarak yapılan tetkikler de zorlaşmaktadır. Bu bağlamda geçici ve tek seferlik bir üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları uygulanmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse; doktorların uygun gördüğü takdirde yapılan üretere katater takılması ve çıkartılması işlemleri başta hayat kalitesini arttırmakta ve böbreklere bağlı olarak yaşanan zorlukların giderilmesini sağlamaktadır. 

Üretere Katater Takılması ve Çıkarılması Operasyonları Sonrası Süreç 

Üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları sonrasında kişilerin kendine büyük bir özen göstermesi gerekmektedir. Özellikle hijyen ilk dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Buna ek olarak üretere katater takılması ve çıkarılması operasyonları işlemini gerçekleştiren doktorlar ile görüşme sağlanmalı ve iyileşme sürecinde yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle idrar takibi yapılmakta ve hastaların herhangi bir olumsuz durum yaşaması halinde doktorları ile iletişime geçmeleri söylenmektedir. Siz de bu unsurlara dikkat ederek ve doktorunuzla iletişim içerisinde kalarak operasyon sonrası süreci kolayca atlatabilirsiniz.


Kaynakça:

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}