Böbrek taşı, günümüzde hem kadın hem de erkeklerin yaygın bir şekilde yaşadığı sorunlar arasında yer almaktadır. Böbrek taşının oluşumu, gelişmesi ve düşürülmeye çalışması dönemleri oldukça ağrılı ve sancılı geçmektedir. Bu noktada böbrek taşı sorunu yaşayan kimseler, üreterorenoskopi işlemine girmektedir. Zira böbrek ve idrar yolları sistemlerinde taş veya kum gibi oluşumların meydana gelmesi sağlığı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca bu sorunu yaşayan her birey böbrek taşlarını kendiliğinden dökememektedir. 

Üreterorenoskopi işlemi URS olarak da bilinmekte olup, idrar yollarında bulunan taş ve benzeri oluşumların giderilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde böbrek taşı yüzünden yoğun ağrılar yaşayan kişiler, uzun süreler boyunca beklemeden bu taşların tahliye edilmesini sağlayabilir. Bu sayede de kişilerin böbrek ve üreter sağlıkları korunabilmektedir. 

Üreterorenoskopi Nedir?

Üreterorenoskopi işlemi yaptırmak isteyen ya da yaptıracak olan kişilerin en çok yanıt aradığı sorulardan bir tanesi de üreterorenoskopi nedir şeklindedir. Bu bağlamda bilinmesi gerekir ki, üreterorenoskop terimi temel olarak böbrek ve idrar yollarına yapılan bir inceleme türüdür. Bu inceleme, günümüz teknolojisi ile çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Üreterorenoskop adı verilen cihazın içerisinde bir tür optik sistem bulunmaktadır. Bu sayede hem böbrek hem de idrar kanallarının incelenmesi gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak bahsi geçen aygıt oldukça uzun bir tüp şeklindedir. Bu sayede böbrek taş ve kumlarının tespit edilebilmesine ek olarak tedavi de aynı cihaz ile tamamlanabilmektedir.  

Üreterorenoskopiye Hangi Alan Bakıyor?

Üreterorenoskopi yani URS ameliyatı olacak kişiler, bu işlemin hangi doktorlar tarafından yapıldığını merak etmektedir. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, üreterorenoskopi işlemi böbrek ve idrar yolları üzerine yapılan işlemler olduğu için üroloji bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Üroloji uzmanları, hastanın özgeçmişini ve yaşadığı şikayetleri dinleyerek gereken tetkikleri yapacak ve gerekli olması durumunda hastaya üreterorenoskopi işleminin yapılmasını sağlayacaktır. 

Üreterorenoskopi işlemi hakkında bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de bu operasyonun küçük ve orta büyüklükteki böbrek taşları için yapıldığıdır. Bu da demek oluyor ki, saha büyük ve ciddi böbrek taşlarında direkt olarak cerrahi müdahalelere başvurulabilmekte ve açık ameliyat uygulanabilmektedir. Bu noktada da teşhisin konabilmesi ve taş büyüklüğünün tespit edilebilmesi için mutlaka üroloji alanında uzmanlık yapmış doktorlardan randevu almanız gerekecektir.  

Üreterorenoskopi Ameliyatı Nedir?

Üreterorenoskopi işlemi, URS ameliyatı olarak da bilinen bir tür böbrek tarama işlemidir. Bu bağlamda böbrek ağrısı ve taşı sorunu yaşayan sayısız kişi, URS ameliyatı nedir sorusuna yanıt aramaktadır. URS ameliyatı, daha önceki başlıklarda belirtilen üreterorenoskop adı verilen optik sistemli aygıtın kullanılarak hastalarda görülen böbrek taşlarının giderilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu operasyonlarda iki farklı anestezi yöntemi tercih edilebilmektedir. Çoğunlukla bu operasyona girecek olan hastalara genel anestezi verilse de, bazı durumlarda sedasyonlu ya da sedasyonsuz epidural adı verilen ve vücudun yalnızca alt kısmının uyuşturulmasını sağlayan bir ilaç tercih edilebilmektedir.

Üreterorenoskopi ameliyatına girecek olan kişiler, anestezi uygulamasından 6 saat öncesinde yeme içme ve sigara kullanma gibi alışkanlıklarını bırakmalıdır. Buna ek olarak ameliyat öncesi doktorun tavsiyeleri doğrultusunda kan inceltici özelliği bulunan ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Tüm bu detayları bireysel olarak doktorunuz ile görüşmeniz tavsiye edilmektedir. 

Üreterorenoskopi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Üreterorenoskopi ameliyatı, daha önce de söz edildiği üzere hem teşhis hem de tedavi amaçlı uygulanabilmektedir. Böbrek ve idrar kanallarında taş ya da kum gibi istenmeyen oluşumlar olan kişiler, bu oluşumların meydana getirdiği sorunlardan kurtulabilmek için üreterorenoskopi işlemine girebilmektedir. URS olarak da geçen bu operasyonda uygulanan adımlar aşağıdaki listede belirtildiği gibidir.

 1. İlk olarak hastaya uygun anestezinin verilmesi ile başlamaktadır. 
 2. Daha sonra üreterorenoskop adı verilen cihaz ilk olarak üretra ve daha sonrasında da mesaneden geçirilir. 
 3. Bu işlemler sonucu hem idrar kanalı hem de böbrekler incelenebilmektedir. 
 4. Taşın tespit edilmesi, böbrek ve idrar yollarında bir sorun olup olmadığının araştırılması için kontrast röntgen yöntemi tercih edilebilmektedir. 
 5. Yeri tespit edilen böbrek taşı, bir tür taş sepeti ile yerinden çıkartılabilmektedir. Ancak bu yöntem ile çıkması güç olan taşlarda ilk olarak lazer kullanarak taşın parçalanması sağlanır. 

Yukarıdaki listede belirtilen adımlar ile URS ameliyatı yapılabilmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer böbrek taşı çok büyükse, lazer kullanarak parçalama ve üreterorenoskopi yöntemi ile tedavi pek de mümkün değildir. Böbrek taşının çok büyük olması ve hastaların tuvalete dahi çıkamaması gibi ciddi durumlarda açık ameliyat yöntemi kullanılabilmektedir. 

Mikrocerrahi ile Üreterorenoskopi Ameliyatı

Üreterorenoskopi ameliyatı ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu operasyonun hangi yöntem ile gerçekleştirildiğidir. Üroloji uzmanları, genellikle böbrek taşı tedavisi için cerrahi bir müdahale yapacağı zaman üreterorenoskopi yöntemini kullanmaktadır. Buna ek olarak önceki başlıklarda da söz edildiği gibi açık ameliyat uygulaması da yapılabilmektedir. Bu nedenle mikrocerrahi ile böbrek taşı ameliyatının yapılması pek fazla tercih edilmemektedir.  

Mikrocerrahi ile yapılan ameliyatlarda genellikle çok küçük aletler ve mikro mercekler kullanılmaktadır. Ancak üreterorenoskopi operasyonunda kendiliğinden optik sisteme sahip olan cihazlar kullanıldığı için mikrocerrahiye gerek duyulmamaktadır. 

Üreterorenoskopi Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Üreterorenoskopi operasyonunun birçok avantajı bulunmaktadır. Özellikle kişilerin böbrek ve idrar yolları sağlığını koruması adına bu yöntem sıkça tercih edilmektedir. Üreterorenoskopi ameliyatının bazı avantajları ise şu şekildedir: 

 • Bu operasyon sonrasında hem küçük hem de orta ölçekli böbrek taşlarının tahliye edilmesi sağlanır. 
 • Böbrek kum ve taşları yüzünden yaşanan sancıların giderilmesi mümkündür. 
 • Böbreklerde var olan anormal durumlar da bu operasyon sayesinde görüntülenebilmektedir. 
 • Böbrek taşı için açık ameliyat olmak istemeyenler için üreterorenoskopi oldukça ideal bir operasyondur. 
 • Kişilerin çok daha kolay bir şekilde idrara çıkması sağlanmaktadır. 

Yukarıdaki listeden de anlaşılabileceği üzere URS ameliyatı olarak da bilinen ve günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılan üreterorenoskopi operasyonunun pek çok avantajı bulunmaktadır. Böbrek taşı küçük ya da orta düzeyde olan kişiler, bu operasyon sayesinde açık ameliyat geçirmek zorunda kalmadan sağlıklarına kavuşabilmektedir. 

Üreterorenoskopi Ameliyatı Sonrası Süreç 

Üreterorenoskopi sonrası süreç, sanılandan çok daha kolay şekilde geçebilmektedir. Ancak bu noktada hastaların kısa sürede normal hayatına dönmesi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Üreterorenoskopi operasyonu geçiren kişilerin yapması gerekenler ve karşılaşabilecekleri durumlar aşağıdaki listede sıralanmaktadır. 

 • Hastalar bir süre boyunca idrar yanması yaşayabilmektedir. Bu noktada bazı hastalara sonda takılabilmektedir. 
 • Hastalar günlük su alımlarını en az 1,5 litre tutmalıdır. Ayrıca daha kolay dışkılamak için iyileşme sürecinde daha fazla sebze yenmeli ve et tüketim miktarı en aza indirilmelidir. 
 • Ameliyat sonrası en az 1 hafta boyunca cinsel ilişkiye girilmemesi tavsiye edilmektedir. Zira cinsel ilişkiye girmek idrar yolu enfeksiyonlarını beraberinde getirebilir. 
 • Operasyon sonrası 1 hafta istirahat edilmesi oldukça önemlidir. Bu süre boyunca 5 kilogramdan fazla ağırlık taşınması, bisiklet sürülmesi, koşu yapılması ve yüzülmesi sakıncalıdır. 

Listede belirtilen hususlara dikkat eden kişiler, kolay bir şekilde iyileşme sürecini atlatabilmektedir. Bu dönemde herhangi bir komplikasyon yaşanması durumunda doktora danışılması oldukça önemlidir. 


Kaynakça:

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}